Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
  1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
  3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
  5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
  6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
  8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
  9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
  10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa

Prečo používať vedecké názvy

Používanie vedeckých názvov živých organizmov ako aj odbornej terminológie v chove rýb v starostlivosti človeka ( v akvaristike) má podľa môjho názoru veľké opodstatnenie. Opodstatnenosť spočíva jednak pri štúdiu odbornej literatúry ( a je to úplne jedno či v slovenčine, češtine, ruštine, nemčine, angličtine alebo dokonca v japončine či v čínštine), ich význam je vždy rovnaký a teda mu rozumieme. Ako sa im naučiť? Jednoducho. Študovaním odbornej literatúry a i postupom času si ani neuvedomíme, že dané výrazy nám už nerobia žiadne ťažkosti, práve naopak, stanú sa našimi pomocníkmi a súčasťou nášho vyjadrovania, pretože týmto spôsobom skutočne presne definujeme daný problém a preto nemôže dôjsť k žiadnemu omylu. Uvedené sa dá definovať na klasickom príklade toho, že veľa rýb má v určitých oblastiach svoje typické pomenovanie, ktoré ostatným nemusí byť známe a veľa krát sa potom stane, že obaja hovoria o jednom a tom istom a pritom sa v podstate nevedia dohovoriť.

K tomu, aby sme vedeli tieto názvy správne používať, rozumeli im a vedeli ich aj správne vyslovovať si niečo povieme v tomto kratučkom článku a ostatné v druhom alebo v druhých článkoch.

Správne vyslovovanie vedeckých (latinských) názvov živých organizmov

V odbornej literatúre sa stretávame s odbornými názvami živých organizmov a tieto, žiaľ, ani nevieme správne prečítať a vysloviť. Podobná je aj situácia v mnohých predajniach s teplomilnými sladkovodnými, brakickými alebo morskými rybami, kde sú okrem už uvedeného aj nesprávne napísané. Z tohto dôvodu, skôr ako sa začneme venovať všeobecným problémom okolo systematiky, musíme si niečo povedať aj o čítaní vedeckých názvov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že odborné názvy sú písané v latinskom alebo v gréckom jazyku, pričom vedecké názvy živých organizmov sú písané výlučne v latinskom jazyku a iba vo výnimočných prípadoch je to latinsko-grécke pomenovanie, preto si povieme o správnom písané a vyslovovaní latinských slov.

1.) spoluhláska c :

a.) ak sa v slove nachádza pred samohláskami a, o, u a pred všetkými spoluhláskami a na konci slova sa vyslovuje ako k Príklad: Carassius – karasius; Cryptocoryne – kryptocoryne; Corydoras – korydoras; Cubanichthys - Kubanychtys; Octofasciatum - Oktofascijatum atď.

b.) pred samohláskami e, i a y a pred dvojhláskami ae, oe a eu sa vyslovuje ako c. Príklad: Cichlasoma – Cichlasoma; Ceratopteris –Ceratopteris; cernuus – cernuus; caeruleus – céruleus Cynolebias – Cynlebias; ceu – ceu; pauciperforata - pauciperforata; ciliata - ciliata atď.

2.) samohláska i, ak sa vyskytuje:

a.) na začiatku slova pred samohláskou a vo vnútri slova medzi dvoma samohláskami sa vyslovuje ako j. Príklad: Iotabrycon – Jotabrykon; maior – major; iubileum – jubiléum atď.;

b.) na začiatku slova pred spoluhláskou sa vyslovuje ako i. Príklad: Iguanodec-tes – Ikvanodektes atď.

3.) spoluhláska s, ak sa vyskytuje medzi dvoma samohláskami a dvojhláskami; a medzi spoluhláskami n, l, r a samohláskou sa vyslovuje ako z. Príklad: Colisa – Koliza; falsus – falzus atď.

4,) dvojhláska ae a oe sa vyslovuje ako é. Príklad: Aequidens - Ékvujdens Cichlidae – cichlidé; Characidae - characidé; Cyprinidae – Cyprinidé; Poecilia – Pécilia; E-xocoetidae – Eksocétydé; loretoensis – loreténzis; Poecilobrycon - Pécilobrykon atď.

5.) dvojhláska ea a eo sa vyslovuje ako ea a eo. Príklad: area – area; Labeo . Labeo; eos – eos atď.

6.) dvojhláska ph sa vyslovuje ako f. Príklad: Sphaerichthys – sférichtys; Scatopha-gus – Skatofagus; Xiphophorus - Ksifoforus atď.

7.) písmena ti sa vyslovujú:

a.) pred všetkými samohláskami a dvojhláskou ae ako ci. Príklad: Botia – Bocia atď.

b.) po spoluhláskach s, t a x sa vždy vyslovuje ako ty a to aj v tom prípade, ak nasleduje spoluhláska, alebo ak je i dlhé alebo prízvučné. Príklad: Pistia – Pistyja; Tilapia – Tylapija; mixtio – mikstyjo; Titus – Tytus. atď

8.) písmena di a ni sa vyslovujú ako dy a ny. Príklad: brichardi – brichardy; nilotica - nylotya atď.

9.) písmena gu, qu a su sa pred dvoma samohláskami vyslovujú ako gv, kv a sv. Prí-klad: quidam – kvujdam; Panaque – panakve; eques – ekves; guatemalensis – gvatemalenzis; suavis - svávis

10.) dve písmena, ako je uvedené v príkladoch, sa vyslovujú ak jedno. Príklady: ll – o-cellatus –ocelatus; nn – Nannobrycon – Nanobrykon; ; ss – Colossoma – Coloso-ma; tt –gutta –guta atď.

11.) sch vždy vyslovujeme ako sch. Príklad: schuberti – schuberty atď.

12.) sh vždy vyslovujeme ako sh. Príklad: brashnikovi – brashnikovi atď.

13.) písmena ngu sa pred dvoma samohláskami vyslovujú ako ngv. Príklad: sanguine-us – sangvineus atď.

14.) písmena ex sa pred samohláskou vyslovujú ako egz. Príklad: exemplar – egzem-plar; excrementum – egskrementum atď.; ale belonesox ako belonesoks atď.

15.) písmena th vyslovujeme ako t. Príklad: thoracatum – torakatum; isthmensis - istmenzis atď.

To by bolo tak v krátkosti všetko na čo som si spomenul. K uvedenej téme by som sa chcel v budúcnosti vrátiť podrobnejšie.

Ján Iskra

Nitra

© Kopírovanie

Všetky práva vyhradené

Naturaecom Ján I S K R A

Apríl 2006 Nitra

Slovenská republika

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup