Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
 1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
 3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
 5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
 6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
 8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
 9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
 10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa

Závojnatky a kvalita vody

Úvod

Tak, ako je to aj u iných rýb a akvárii, aj pri závojnatkach platí, že kvalita vody v akváriu sa premieta do zdravia závojnatiek, ktoré sú v takejto nádrži chované. Je samozrejmosťou, že ak budujeme akvárium pre závojnatky, začína sa s čistou vodou, ktorá je nutná pre dobrý štart.

Budovanie akvária s vysokou kvalitou vody

Ak práve budujete nové akvárium, v ktorom plánujete chovať závojnatky, je pre tieto účely najlepšia veľká nádrž. Závojnatky totiž majú potenciál narásť do značne väčších rozmerov a budú prosperovať v jazierkach alebo veľkých akváriach o objeme aspoň 250 litrov. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré sú určené napríklad do kuchyne, kúpelne a podobne. Ako potvrdia všetci skúsenejší akvaristi, obyčajná špongia a klasické vybavenie pre akvária postačí. Chemikálie nepoužívajte okrem prípadu, ak sú určené pre použitie v akváriach. No aj v takomto prípade by mali byť používané čo najmenej a ako posledná možnosť.

Závojnatky a kvalita vody, 1

Filtrácia

 • Mechanická filtrácia

  Je spôsob filtrovania, kde sú tuhé častice odfiltrované z vody. Keďže sú závojnatky známe tým, že produkujú veľké množstvo výkalov, mechanická filtrácia je veľmi dôležitá práve z tohoto dôvodu. Majte vždy na pamäti, že rybky sú doslova uväznené v prostredí so svojimi výkalmi a nemajú možnosť, ako sa z tohoto prostredia dostať. Ak si predstavíte, že by voda nebola filtrovaná, a že by všetky exkrementy ostávali vo vode, tak musíte súhlasiť, že to nie je príliš lákavá predstava. Pomocou mechanickej filtrácie v podstate tieto exkrementy dostanete preč z vody, zachytia sa na filtračnom médiu a do akvária prúdi voda zbavená týchto tuhých častíc.

 • Biologická filtrácia

  Je tiež veľmi dôležitá. Ako je už na tomto webe spomenuté v iných článkoch, pri biologickej filtrácii ide o premenu škodlivých substancií, ako sú amoniak a nitrity na menej škodlivé látky, akými je nitrát, pomocou nitrifikačných baktérii. Bez prítomnosti biologického filtra budú závojnatky trpieť a existencia toxických látok v ich akváriu bude viesť k chorobám a smrti.

 • Chemická filtrácia

  Je pri závojnatkách taktiež prospešná, keďže odstraňuje z vody rôzne nebezpečné chemikálie, ktoré rybkám neprospievajú. Aktívne uhlie absorbuje tieto látky a tak zabraňuje ich prítomnosti v akváriu. Je jasné, že uhlie má určitú kapacitu a je preto nutné uhlie po určitom čase vždy meniť. Hlavne ak plánujete použiť liečivá, je nutné pred samotným použitím liečiv aktívne uhlie z filtračného procesu odstrániť. V opačnom prípade aktívne uhlie naviaže liečivá a tak stratí ich použitie zmysel. Aktívne uhlie ale neodstráni z vody soľ a minerály.

Možnosti filtrácie

 • Externé filtre

  Zvyčajne poskytujú veľmi dobrú mechanickú filtráciu. Obvykle sú umiestnené za, alebo pri akváriu a sú s akváriom spojené hadicami pre nasávanie a vypúšťanie vody. V podstate je to odporúčaná možnosť pre akvárium so závojnatkami.

 • Substrátové filtre

  Sú filtre, ktoré sú charakteristické pomalým tokom a sú umiestnené pod substrátom. Nie sú príliš efektívne pre odfiltrovanie exkrementov a tuhých častíc, pretože sú umiestnené až pod substrátom a taktiež im chýba nasávanie, aké je možné vidieť u externého filtra. Substrátové filtre sú lacné a sú vhodné do akvárii s rybkami, ktoré príliš nešpinia, ale sú určite nepostačujúce pre nádrže so závojnatkami. Nie je preto odporúčané používať substrátové filtre pre takéto akvária.

 • Interné filtre

  Sú vysoko výkonné a ľahko udržiavateľné. Zvyčajne sú umiestnené na zadnej, alebo bočnej strane akvária a pomocou nasávania sa voda dostáva do filtračných komôr, kde dochádza k odstraňovaniu tuhých častíc a chemikálii z vody. Filtračné komory zvyčajne obsahujú molitán, ktorý naviaže exkrementy a iné tuhé častice, často aj riasy. Keďže závojnatky produkujú veľa exkrementov, je lepšie použiť interný filter, ktorý je stavaný na 2 až 3 násobok skutočného objemu vášho akvária, prípadne zvážiť použitie viacerých interných filtrov.

Filtrácia v akváriu

Po výbere správneho filtra a veľkosti akvária taktiež dbajte na to, aby bol filter zabehnutý ešte predtým, ako pridáte prvú závojnatku. Najprv v akváriu nechajte pár slimákov, aby vyprodukovali exkrementy, vďaka ktorým sa potom rozmnožia nitrifikačné baktérie a akvárium bude pripravené na závojnatky.

Starostlivosť o vodu v akváriu

Bežná starostlivosť je potrebná nielen ak chováte závojnatky, ale aj iné druhy. Testovanie hodnoty pH, prítomnosti amoniaku, nitritov a nitrátov, tvrdosti... to všetko vám pomôže predchádzať problémom. Jednoduchý teplomer, ktorý sa prilepí na stenu akvária je tiež nutný, a vždy budete vedieť, či vašim závojnatkam nie je príliš zima, alebo príliš teplo. Je nutné pravidelne čistiť vnútrajšok akvária, čo prispeje k menšiemu počtu rias a takisto je nutné robiť pravidelné čiastočné výmeny vody, čo okrem iného odstraňuje z akvária aj exkrementy a chemické látky. Všetko vyššie spomenuté je nutné na bezpečný chod vášho akvária so závojnatkami.

Používanie prípravkov a vybavenia pre testovanie akvárijnej vody je základnou súčasťou starostlivosti o rybky a vodu. Na trhu je množstvo výrobcov a ešte viac predajcov, ktorí vám predajú vybavenie na zisťovanie hodnoty pH, amoniaku, nitritov, nitrátov, uhličitanovej a celkovej tvrdosti vody. Je jasné, že iba ak poznáte parametre vody v akváriu, budete presne vedieť, čo sa v akváriu odohráva. Často sa stretávame s otázkami typu „moja rybka zomrela, čo jej bolo“, no takmer vždy stačí otestovať vodu a odpoveď je jasná. Niekedy je to otrava amoniakom, niekedy vo vode nie je dostatok uhlíka, niekedy je vo vode zas málo kyslíka a rybky sa udusia, niekedy je teplota v akváriu príliš vysoká, alebo nízka a tak sa rybky „uvaria“, prípadne „zamrznú“.

Čiastočné výmeny vody by mali byť vykonávané často, ideálne raz týždenne. Je nutné vymeniť iba časť vody, pretože to nevyžaduje premiestňovanie závojnatiek z vody, čo by vyústilo do stresu rýb. Ako je už spomenuté vyššie, výmena všetkej vody by taktiež znamenala „vymretie“ nitrifikačných baktérii. Nie všetky by boli odstránené, no ich množstvo by rapídne pokleslo. Zvyšné baktérie by potom neboli schopné neutralizovať amoniak a mohlo by dôjsť k otrave rýb.

Odkaľovače vám uľahčia prácu pri výmene vody. Môže sa vám stať, že nakúpite jeden typ a neskôr zistíte, že iný typ je pre prácu vo vašom akváriu vhodnejší, no princíp je stále rovnaký. Odkaľovačom sa rozumie zariadenie, ktoré vysaje vodu z akvária do vopred pripraveného vedra, alebo rovno do odpadu, ak máte dlhú hadicu a ak fyzikálne zákony hrajú vo váš prospech. Odkaľovač dna je vlastne trubica, ktorej úlohou je vysať odpad a exkrementy bez toho, aby bol odstránený substrát pri samotnom nasávaní. Niektoré odkaľovače majú zariadenie, s pomocou ktorého sa celý proces začne bez toho, aby ste riskovali napitie vody z akvária. V každom prípade je pre väčšinu akvaristov viac príťažlivá myšlienka, keď stačí párkrát niečo stlačiť, ako mať plné ústa vody. Existujú aj sofistikované odkaľovače, no tie zvyknú byť drahšie a nie všade ich zohnať. Obvykle nie sú vhodné pre malé akvária kvôli prietoku. Výhodou odkaľovačov je to, že inak by ste museli vodu z akvária dostať pomocou fliaš, a to by zrejme viedlo aj k rozliatiu vody okolo akvária. Keďže závojnatky sú perfektnými v tom zmysle, že robia neporiadok a generujú množstvo exkrementov, odkaľovač je jedna zo základných vecí pre chovateľa závojnatiek. Je to jednoduché a rýchle riešenie.

Prípravky na úpravu vody je možné zohnať online a sú dobrou investíciou, ak používate vodu z vodovodu bez toho, aby odstála. Závojnatky sú senzitívne na chlór, ktorý je vo vode z vodovodu používaný asi všade na svete. Prípravky na úpravu vody obsahujú substancie, ktoré pomáhajú neutralizovať chlór a tak nepredstavuje pre rybky žiadnu hrozbu. Taktiež viažu ťažké kovy a obsahujú aloe vera, ktoré minimalizuje prejavy zranení a zároveň pôsobí proti stresu. Niektoré z takýchto produktov sú Aquarium Pharmaceuticals Tap Water Conditioner a Tetra Aqua Safe Aquarium Water Conditioner. Oba sú cenovo a kvalitatívne porovnateľné a sú dobrou voľbou pre akvaristov.

Kontrola rastu rias v akváriu so závojnatkami môže byť vykonávaná viacerými spôsobmi. Obmedzovanie množstva slnečného svetla, ktoré vniká do akvária je najjednoduchším spôsobom obmedzenia rastu rias. Taktiež je dôležité obmedzovať a kontrolovať množstvo nitrátov vo vode, keďže nitráty podporujú rast rias a čím viac nitrátov, tým viac rias. Rôzne škrabky dostupné v akvaristických predajniach vám pomôžu dostať riasy z rovných plôch, ak už teda nejaké narástli. Osobne mám dobré skúsenosti s magnetickou škrabkou, pri ktorej ani nemusíte dávať ruky do samotnej vody. Po suchej strane akvária iba pohybujete jednou časťou škrabky, tá má jemný povrch, a vo vnútri akvária je druhá časť, ktorá vďaka magnetu kopíruje pohyby vonku umiestnenej časti škrabky. Zároveň má drsnejší povrch upravený tak, aby nepoškriabal sklo a aby zároveň odstránil riasy. Krúžením sa dá dosiahnuť požadovaný výsledok relatívne rýchlo, to samozrejme závisí od veľkosti vašej nádrže so závojnatkami. Na druhej strane takúto škrabku nejde použiť na nerovný povrch. Rôzne stierky sú určené na prácu s nerovnými povrchmi a so substrátom. Nielenže takéto pomôcky odstraňujú riasy, zároveň spomaľujú ich návrat, keďže sú jednoduché na obsluhu a zároveň sú efektívne. Ak si neviete s riasami rady, na trhu sú produkty ako napríklad Algone, ktoré ničia riasy, eliminujú určité chemikálie a čistia zakalenú vodu.

Závojnatky a kvalita vody, 2 Závojnatky a kvalita vody, 3 Závojnatky a kvalita vody, 4

Prípravok na úpravy vody

Závojnatky a ich trávenie

Závojnatky veľa špinia, jedným z dôvodov je aj chýbajúci žalúdok. Keď závojnatka je, jedlo je rozdrvené v ich ústach a potom je priamo poslané do ich tráviaceho traktu. Keďže nemajú žalúdok, ktorý by proces trávenia spomalil a pomohol by spracovať živiny, živiny musia byť rýchlo extrahované predtým ako prejdú tráviacim traktom a budú následne vylúčené. Kvôli faktu, že jedlo potrebuje čas na to, aby bolo v tele rozložené na živiny a ostatné látky, väčšina jedla podaného závojnatkam končí ako exkrement a práve vďaka tomuto sú tieto ryby známe ako neporiadné. Niektorí akvaristi si tento fakt zamieňajú s tým, že sa snažia svoje závojnatky kŕmiť čo najviac a veľmi často. Obvykle je pravidlom, čo rybka do pár minút nezje, to končí ako odpad vo vode a následne sa rozkladá. Takto sa vytvára kalná voda a podporuje sa prítomnosť chemických látok, akými sú napríklad nitrity a nitráty. Tento prístup je teda nežiadúci, ak chceme kvalitu vody v akváriu so závojnatkami udržiavať na vysokej úrovni.

Niektoré druhy jedál pre závojnatky sú považované za vhodnejšie, niektoré za menj vhodné a všetko to závisí od schopnosti rýb vyťažiť z podaného jedla čo najviac živín s čo najmenším podielom odpadu. Čím skôr dokáže závojnatka stráviť jedlo, tým viac vitamínov a živín z neho dostane a tým menej nespotrebovaného materiálu končí ako odpad a exkrement. A teda, čím kvalitnejšie jedlo, tým menej exkrementov vo vode a ak dokážete nájsť to najlepšie krmivo pre vaše závojnatky, tak môžete zároveň očakávať aj menej nárokov na výmenu vody a voda v akváriu zostane kvalitná dlhší čas. Preto by ste mali vyskúšať viacero značiek, viacero výrobcov. Tie krmivá, ktoré obsahujú vysoký podiel karbohydrátov, sú vhodné pre závojnatky, keďže sú rýchlejšie spracovateľné ako proteíny, aj keď je pravdou, že aj zelenina by mala byť súčasťou jedálnička závojnatiek.

Wardley plávajúce pelety pre závojnatky Wardley vločky pre závojnatky Jedlo pre závojnatky Vločky pre závojnatky od Tetra

Chladič akvária

Závojnatky sú studenovodné ryby, čo znamená, že znesú a darí sa im vo vode, ktorá je teplotne na nižšej úrovni ako pri ostatných tropických sladkovodných rybách. Závojnatky prežijú vo vodách o 10°C, no 25°C im taktiež nerobí problém. Optimálna teplota na chov závojnatiek je medzi 20°C a 23°C. Počas teplých mesiacov je takmer nemožné udržať teplotu v akváriu v spomínanom rozmedzí bez použitia chladiča pre akvárium. Na Slovensku je ale problém takéto zariadenie dostať, no ak budete dlho hľadať, určite na niečo narazíte. Ak nie, skúste kúpiť na ebay. Chladiče akvária môžu byť drahé pri porovnaní s cenami ohrievačov, ale na druhej strane vašim závojnatkam určite uľahčia život a pozitívne budú vplývať na ich zdravie. Chladiče pracujú podobne ako chladničky, stačí si nastaviť požadovanú teplotu vhodnú pre závojnatky. Z vody extrahujú teplo a odovzdávajú ho okolitému vzduchu. Preto je jasné, že okolie chladiča môže byť prehriate a preto ho umiestnite do dobre vetraného priestoru, kde sa ho zároveň nebude dotýkať.

Dusíkatý cyklus

Obvykle trvá aspoň 3 týždne, kým sa akvárium zabehne, no kľudne to môže trvať až 8 týždňov. Kvalita vody vášho akvária so závojnatkami, ich zdravie budú závisieť od toho, či chápete, čo sa vo vašom akváriu práve odohráva, a to hlavne na začiatku pri zabehávaní.

Amoniak je chemikália, ktorá je pre rybky vysoko toxická, a to aj v prípade, že sa nachádza vo vode vo veľmi malých množstvách. Rybky vylučujú amoniak do prostredia cez žiabre a exkrementy. Amoniak tiež vzniká pri rozklade rastlín a nespotrebovaného jedla. Nitrity sú tiež veľmi toxické a to aj vo veľmi malých množstvách. Nitrity vznikajú po tom, ako je amoniak rozložený nitrifikačnými baktériami. V už zabehnutých akváriach je prítomná skupina baktérii, ktoré z amoniaku vytvárajú nitrity. Zároveň je v takýchto akváriach prítomná aj druhá skupina baktérii, ktoré vytvárajú z nitritov nitráty. Prítomnosť nitrátov nie je až taká nebezpečná, nebezpečné je iba to, ak sa vo vode vyskytujú vo veľmi veľkej miere. No pravidelné čiastočné výmeny vody sú vhodné, aby bola voda v akváriu o vysokej kvalite a aby sa chemické substancie, ktoré môžu rybky ohroziť na zdraví, z vody odstránili.

Zabehanie akvária bez rýb

Je to metóda, kde sa nitrifikačné baktérie vytvoria bez použitia rýb. Najprv je potrebné do akvária dostať amoniak. Spustíme filter a nastavíme teplotu na 26°C až 29°C, pridáme pár kvapiek čistého amoniaku do nášho akvária. Dávkovanie by malo byť podľa inštrukcií na obale. Následne denne kontrolujte prítomnosť amoniaku pomocou pomôcok na zisťovanie množstva amoniaku vo vode. Po ukončení každého testu pridajte do vody ďalších 5 kvapiek amoniaku. Akonáhle sa v akváriu začne vytvárať kolónia nitrifikačných baktérii, spozorujete pokles hodnoty amoniaku po vykonaných testoch. Je dôležité stále pridávať amoniak, aby ste podporovali rozmnožovanie týchto baktérii. Keď ste spozorovali vyššie uvedený výsledok, začnite pridávať nitrity a zároveň pridávajte amoniak. Hladina nitritov by sa mala znižovať rovnako, ako hladina amoniaku. Takto budete vedieť, že v akváriu máte všetky potrebné nitrifikačné baktérie, ktoré sú potrebné na správny beh akvária so závojnatkami. V tomto okamihu môžete prestať pridávať amoniak a vykonať prvú čiastočnú výmenu vody na odstránenie nitrátov, ktoré boli vyprodukované kolóniou baktérii. Znova otestujte vodu a ak spĺňa požiadavky na kvalitu, môžete pridať závojnatky.

0ppm nitrity - hodnota 0ppm amoniak - hodnota 5ppm nitráty - hodnota

Odlov závojnatky

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup