Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
  1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
  3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
  5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
  6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
  8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
  9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
  10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa

Živorodosť alebo pseudoživorodosť?

Ak hovoríme o živorodkách, tak si každý ihneď predstaví jedny z najznámejších rýb a to gupky, molinézie, mečovky alebo platy, teda všetko druhy, ktoré systematicky zaraďujeme do familia (čeľaď) Poeciliidae, subfamilia (podčeľaď) Poeciliinae. No málokto si uvedomí, že je na veľkom omyle. V žiadnom prípade nejde o živorodé ryby ale o pseudoživorodé ryby (moja definícia), ktorých samička vrhá mláďatá, ktoré sú už vo vajíčku tak dokonale vyvinuté, že po prasknutí obalu vajíčka pri styku s vonkajším vodným prostredím sa vyliahne mláďa, ktoré je ihneď schopné samostatného života a v prvé hodiny života prijíma endogénnu výživu z vaječného vrecka ale súčasne aj exogénnú výživu zo svojho okolia, presne tak ako je to pri všetkých vajíčka kladúcich druhoch rýb, Z uvedeného vyplýva, že o zástupcoch tejto čeľade v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť ako živorodých druhoch rýb, ale tento spôsob rozmnožovania môžeme považovať iba za určitú formu ochrany vyvíjajúcich sa embryí vo vaječnom obale pred nepriaznivými podmienkami životného prostredia, ako je napr. nevhodné chemické zloženie vody, predátori atď.. Vo svojej vlastnej podstate je to niečo podobné ako ochrana vyvíjajúcich sa embryí vo vajíčku pri tzv. papuľovcoch, (v slovenčine často nesprávne označované čechizmom tlamovce) napr. familia Cichlidae.

V tejto súvislosti je však málokomu známe, (najmä začínajúcim a málo skúseným chovateľom), že druhy rýb, ktoré sú systematicky zaradené do familia Goodeidae, subfamillia Goodeinae sú skutočne pravé živorodé ryby, ktorých vyvíjajúce sa embrya sú spojené s materinským telom pomocou „akýchsi“ potravných alebo pupočných šnúr, ktoré sa odborne nazývajú trophotaenie (čítaj trofoténie) a ktoré je veľmi dobre vidieť aj pri vyliahnutom mláďati počas prvých hodín jeho života, pričom dĺžka ich existencie (viditeľnosti) je druhovo priamo závislá. To isté sa týka aj počtu, tvaru a dĺžky trophotaenii.

Ako som už vyššie uviedol, pomocou trophotaenii je vyvíjajúce sa embryo priamo spojené s materinským telom z ktorého prijíma aj živiny. Teda v tomto prípade môžeme hovoriť o „pravej“ živorodosti, pretože vyvíjajúce sa embryo je priamo potravne (a nielen týmto spôsobom) závislé od matky, o čom sa v prípade species systematicky zaradených do familia Poecillidae v nijakom prípade nedá a ani nemôže hovoriť.

Okrem iného existuje aj odlišnosť v stavbe a umiestnení medzi „páriacim orgánom“ – gonopodium (samce familia Poeciliidae) a andropodium (samce familia Goodeidae), ako aj odlišnosť v tom, že zatiaľ čo jedno oplodnenie samice systematicky zaradenej do familia Poeciliidae stačí na viac vrhov vysokovyvinutých mláďat vo vaječnom obale, pri samici systematicky zaradenej do familia Goodeidae to je úplne inak, pretože ku každému vrhu živých mláďat musí byť oplodnená osobitne.

Z vyššie uvedeného teda logicky vyplýva, že v prípade druhov systematicky zaraďovaných do familia Poeciliidae ide v každom prípade jedine a jedine iba o pseudoživorodosť, aj napriek skutočnosti, že na celom svete sa im nesprávne už viac ako sto rokov hovorí „živorodky“ alebo „živorodé ryby“. Bol by som veľmi rád, keby široká akvaristická verejnosť prijala mnou navrhované všeobecné pomenovanie pseudoživorodky v prípade doteraz, podľa môjho názoru, nesprávneho pomenovania „živorodky“ pre species systematicky zaradených do familia Poeciliidae a pomenovanie živorodé ryby prenechala pre species systematicky zaradených do familia Goodeidae, subfamilia Goodeinae. Je treba si uvedomiť, (je to môj názor, ktorý nikomu nevnucujem), že nové poznatky je treba rešpektovať a zavádzať aj do praxe a v žiadnom prípade nezostať na starom pomenovaní aj keď je neviem ako dlho vžité, pretože v žiadnom prípade neodzrkadľuje danú skutočnosť a vo svojej podstate je nielenže nesprávne ale aj zavádzajúce. Teda revízia nemôže prebiehať iba na základe vedeckých výskumov a tým aj preradenia z tzv. zberných rodov do iných rodov, prípadne čeľadí a v tej súvislosti aj zmenou, prípadne novo vytvorených vedeckých názvov ale aj na základe všeobecne vžitých nesprávnych pomenovaní.

V prípade záujmu o bližšie „spoznanie“ species systematicky zaradených do familia Goodeidae môžem na tejto stránke uverejniť niekoľko mojich osobných poznatkov o chove a odchove niektorých druhov, napr. o species Xenotoca eiseni, ktorý som choval vďaka pánovi Norbertovi Dokoupilovi v roku 1977, Ameca splendens atď.

V súčasnosti pripravujem na moju webovú stránku niekoľko poznatkov o tejto veľmi zaujímavej a podľa môjho názoru obchádzanej čeľadi rýb a to iba vďaka tomu, že je málo informácii o ich biotopoch, najmä čo sa týka teploty a chemického zloženia vodného prostredia, o ich etológii, najmä čo sa týka agresivity a nie v poslednom rade aj o spôsobe trenia a priebehu gravidity samice a odchove mláďat.

Teda na záver ešte raz: „ŽIVORODOSŤ“ alebo „PSEUDOŽIVORODOSŤ“?

Ján Iskra

Nitra

© Kopírovanie

Všetky práva vyhradené

Naturaecom Ján I S K R A

Apríl 2006 Nitra

Slovenská republika

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup