Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
 1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
 3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
 5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
 6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
 8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
 9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
 10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa

Tipy a návod k používaniu vzduchovacieho kameňa v akváriach

Vzduchovací kameň, zmenšený obrázok 1 Vzduchovací kameň, zmenšený obrázok 2 Vzduchovací kameň, zmenšený obrázok 3 Vzduchovací kameň, zmenšený obrázok 4

Úvod

Táto stránka poskytuje informácie o tom, ako vzduchovacie kamene pracujú, aký je ich význam a zároveň odpovedáme na často kladené otázky, ktoré sa nás návštevníci lokality aqua-fish.net pýtajú. Okrem toho ponúkame zoznam online predajcov, kde môžete zakúpiť nielen vzduchovacie kamene, ale aj vzduchovacie pumpy a inú techniku pre akvária. Okrem toho vám odporúčame navštíviť nasledovné stránky, keďže sú obsahovo blízke tejto tematike: Vzduchovacie čerpadlo do akvária a Akváriové filtre.

Ako správne používať vzduchovacie kamene, ich zmysel v akvaristike a ako vzduchovacie kamene pracujú

Vzduchovacie kamene je možné v akváriu umiestniť doslova kamkoľvek, neexistujú skoro žiadne obmedzenia ohľadom miesta. Samotný kameň je prepojený so vzduchovacím čerpadlom pomocou hadičky, cez ktorú vháňa motorček umiestnený vo vzduchovacom čerpadle vzduch, a ten je následne distribuovaný do vody v akváriu vo forme malých bubliniek. Bez čerpadla, v ktorom je motorčekom poháňaná vrtuľka, nebude generovať vzduchovací kameň žiadne bublinky. Aj napriek tomu, že sa samotné kamene od seba líšia veľkosťami, dokonca tvarom a dĺžkou, podstata ich fungovania ostáva rovnaká a v prípade, že sú správne prepojené s čerpadlom, ktoré je následne pripojené do elektrickej siete a zapnuté, budú v akváriu produkovať bublinky.

V skutočnosti ale bublinky nereagujú s vodou, resp. reagujú len minimálne, a teda vzduchovacie kamene priamo nezvyšujú obsah kyslíka vo vašom akváriu. Celý proces prevzdušňovania je zabezpečený vlnením hladiny, kde sa aj pri malých vlnkách hladina premieša so vzduchom, ktorý sa nad ňou nachádza, čím dochádza k zvyšovaniu koncentrácie kyslíka vo vode. Z toho dôvodu je zrejmé, že vzduchovacie kamene nie sú potrebné pre správny beh akvária, no na druhej strane sú dobrým doplnkom nie len z hľadiska zvyšovania hladiny kyslíka, ale aj ako dekorácia.

Na zabezpečenie správnej hladiny kyslíka v nádrži nie je nutné mať vzduchovacie čerpadlo a kamene zapojené v elektrike 24 hodín denne, pretože sú zväčša schopné zvýšiť obsah kyslíka aj v prípade, že ich zapínate iba na 10 až 12 hodín počas 24 hodín. Navyše je nutné dodať, že drvivá väčšina čerpadiel je príliš hlučná a čo je ešte dôležitejšie, zvyknú „tancovať“, a preto by mali byť umiestnené tak, aby nemohli spadnúť, alebo aby sa nemohli voľne pohybovať po miestnosti. V opačnom prípade musia byť pod dohľadom. Na to, aby ste povedali, či je v akváriu dostatok kyslíka, zvyčajne postačí sledovať rybky – ak sa tie nachádzajú blízko hladiny a dýchajú zrýchlene, potom je to jasným znakom nízkej hladiny kyslíka vo vode. A naopak, ak rybky spokojne plávajú vo všetkých úrovniach, potom je všetko v poriadku.

Aj keď nie je umiestnenie striktne dané, obvykle platí, že ideálna pozícia pre vzduchovací kameň je dno akvária, čo najbližšie k substrátu, no nikdy neskúšajte umiestniť kameň do substrátu! Vzduchovacie čerpadlá majú byť umiestnené mimo akvária (keďže je to nevodotesný elektrický prístroj), navyše by mali byť položené nad hladinou vody. Toto opatrenie je dôležité z dôvodu, že občas dochádza k výpadkom elektrického prúdu, a to môže mať za následok nasatie vody do čerpadla, ak sa toto nachádza čo i len 1 centimeter pod úrovňou vzduchovacieho kameňa. Spätnému nasatiu môžete predísť aj kúpením spätného ventilu a niektoré čerpadlá ich majú zabudované už od výrobcu, takže tie pod úroveň hladiny umiestniť môžete.

Asi je dôležité vyzdvihnúť, že vzduchovací kameň sa často nemá používať ako jediný zdroj prúdenia vzduchu. Výnimkou sú malé akváriá, v ktorých by ste ale chovať ryby nemali, v podstate by nemali byť používané ani ako karanténne akváriá, keďže v malých akváriách budú ryby iba viac stresované a tým sa budú aj ťažšie uzdravovať, takže o tom ani neuvažujte. Najlepšie je v akváriu mať s kameňom minimálne vnútorný filter, ktorý dokáže oveľa lepšie rozhýbať vodu v akváriu a tým napomáhať k celkovej výmene rôznych plynov. Vzduchovacie kamene, v závislosti od ich veľkosti, rozprúdia vodu iba v určitej vzdialenosti od bubliniek a iba vertikálne. Avšak vnútorný filter, pri vypúšťaní prefiltrovanej vody, vodu vytlačí do oveľa väčšej diaľky, čiže voda prúdi horizontálne a tým bude voda v správnom pohybe.

Vzduchovací kameň ako jediný zdroj pohybu vody môže byť použitý iba krátkodobo, napríklad keď sa pokazí filtračné zariadenie v akváriu a neviete si ísť kúpiť nové ešte v ten istý deň, poprípade ak si idete kúpiť vajíčka žiabronôžiek – Artemia salina. Tieto vajíčka je potrebné nechať v nádrži so vzduchovaním, ale po tom, čo dosiahnu správu veľkosť, treba všetkými žiabronôžkami nakŕmiť ryby v hlavnom akváriu a potom celý obsah nádrže vyliať.

Ako je už spomenuté vyššie, žiaden kameň nebude produkovať bublinky bez toho, aby bol pripojený k vzduchovacej pumpe. No akvaristi aj tak prichádzajú na lokalitu aqua-fish.net pýtajúc sa, prečo ich kamene neprodukujú (neumožňujú transfer) vzduch. Práve preto si zhrňme základné poznatky nižšie:

 • Ak je kameň, alebo dekorácia na vzduchovanie, príliš malý/á, čerpadlo nemusí byť silné, no ak bude jeho výkon slabý, bublinky budú produkované len na malej časti kameňa.
 • Ak pripojíte slabé čerpadlo k dlhému vzduchovaciemu kameňu, bublinky budú produkované iba pri tej časti kameňa, kde sa napája hadička.
 • V prípade, že vlastníte veľké kamene, používajte aj výkonné čerpadlá. Je všeobecne známe, že pekné „steny“ z bubliniek je možné vytvoriť iba s pomocou výkonných čerpadiel a zároveň vtedy, ak sú kamene umiestnené v pozadí tesne nad substrátom.
 • Nikdy nekombinujte príliš výkonné čerpadlá s malými kameňmi, pretože v takomto prípade riskujete produkovanie veľkých bubliniek, ktoré budú narúšať hladinu a niektoré druhy rýb to môže stresovať. Ak chováte rybky, ktoré stavajú penové hniezda (Bojovnice, Rajovce, Guramy), tieto sa môžu cítiť diskomfortne a v prípade, že sa množia a starajú o vajíčka, narušenie hladiny ich snaženie zhatí. Taktiež si dávajte pozor na to, ako hlboko umiestnite vzduchovacie zariadenie, pretože ak je hladina príliš vysoko a ak je bubliniek veľmi veľa, tie sa môžu zgrupovať a na hladine môžu vytvoriť prisilné bublanie.
 • Jedno čerpadlo môže obsahovať viac ako jeden vývod vzduchu. V takomto prípade bude potrebné zakúpiť viacero vzduchovacích kameňov.
 • Výkon čerpadiel je uvádzaný ako liter za minútu, watty nie sú dôležité. Jazierkové čerpadlá sú schopné produkovať 50 litrov za minútu, avšak postačujúci výkon pre akvária je 2 litre za minútu.

Správne zapojenie vzduchovacieho kameňa, čerpadla a hadičiek Nesprávne zapojenie vzduchovacieho kameňa, čerpadla a hadičiek

Legenda:

 • air pump = čerpadlo
 • airline = hadička
 • fish tank = akvárium
 • airstone = vzduchovací kameň
 • correct setup = správne zapojenie
 • correct setup = nesprávne zapojenie

Umiestnenie v nádrži – Vzduchovanie cez dekorácie?

Ako je už spomenuté vyššie, ideálna pozícia je pri substráte, niekde medzi rastlinami, alebo pri pozadí. To ale neplatí pre akvária, kde musí byť hladina narušená minimálne (ak v akváriu množíte rybky, prípadne karanténne akvárium), a tak v tomto prípade umiestnite malý kameň čo najbližšie k hladine.

V súčasnosti je možné zakúpiť si rôzne dekorácie, ktoré plnia úlohu vzduchovadla, keďže sú pórovité, prípadne dlhé ohybné kamene, ktoré najlepšie vyznejú v pozadí nádrže. Medzi dekorácie, ktoré môžu nahradiť klasické kamene, patria rôzne jaskyne, mušle, piráti, truhlice, potopené loďky, prípadne iné, ktoré majú vyzerať, že potápač pod hladinou dýcha, z potopenej loďky ešte uniká vzduch a podobne. Majte ale na pamäti, že nemôžete jednoducho pripojiť hadičku do otvoru akejkoľvek jaskyne, pretože nie každá jaskyňa je navrhnutá ako vzduchovacie zariadenie a tie, ktoré sú, majú túto funkciu jasne vyznačenú na obale a obvykle sú drahšie ako obyčajné keramické jaskyne.

Väčšina vzduchovacích kameňov bude potrebovať ponorenie do vody ešte predtým, ako sa zaradia do prevádzky. Obvykle stačí nechať ich ponorené na 10 minút a následne sú schopné pracovať na 100 percent.

Veľkosti a tvary

Najčastejším tvarom tohto zariadenia je valec, no existujú aj tvary ako disk, guľa, či dokonca kocka. Pre všetky tvary platí, že je možné ich zohnať v rôznych farbách a veľkostiach od 3 centimetrov až do 1,5 metra, ktoré sú ale vhodné pre jazierka. Dlhé kamene sú vo všeobecnosti veľmi flexibilné, no nie príliš robustné. Nikdy neskúšajte umiestniť zariadenie určené pre vonkajšie použitie (jazierko) do domáceho akvária! V opačnom prípade by ste zo svojej nádrže spravili vibrujúcu práčku.

Prečo je dôležité prevzdušňovať akvárium?

Tak isto ako je to u ľudí, aj akváriové rybky potrebujú dýchať, aby prežili. Aj keď sú niektoré druhy schopné dýchať atmosférický vzduch (ako napríklad Bojovnice, Guramy, niektoré Prísavníkovité ryby s primitívnymi pľúcami, atď.), drvivá väčšina rýb potrebuje, aby bolo v akváriu dostatok kyslíka, v opačnom prípade sa správajú tak, že sa zdržiavajú tesne pod hladinou, kde je jeho koncentrácia najvyššia. Vzduchovanie je možné zabezpečiť viacerými cestami a chovatelia si často dobrovoľne zvolia viacero spôsobov, aby prípadný výpadok jedného nahradili druhým:

 • Filtrácia – Vzduchovanie je zabezpečené pomocou vĺn, ktoré vznikajú na povrchu, keď je prefiltrovaná voda znova vháňaná do nádrže
 • Vzduchovacie kamene, dekorácie – Taktiež sa tu uplatňuje princíp vlnenia hladiny
 • Otvorené akvária – Vzduch cirkuluje tak, ako sa pohybuje v miestnosti

V prípade, že sa chystáte na dovolenku, nezabudnite zabezpečiť dva spôsoby vzduchovania. Ak sa napríklad vnútorný filter zanesie nečistotami, vzduchovací kameň bude stále schopný vytvárať vlnenie a tým bude udržiavať hladinu kyslíka vo vode.

Vzduchovanie je dôležité aj pri liečení chorôb, keďže liečivá obvykle redukujú obsah kyslíka. Preto na zadnej strane liečív môžete nájsť odporúčanie zvýšenia kapacity prevzdušňovania počas liečenia rýb.

Obrázky

2 obrázky nižšie ukazujú čerpadlo pripojené ku kameňu pomocou hadičiek.

Vzduchovacie čerpadlo a kameň, obrázok 1 Vzduchovacie čerpadlo a kameň, obrázok 2

Otázky a odpovede

Tak ako pri iných článkoch sme zozbierali najčastejšie kladené otázky, ktoré sa návštevníci aqua-fish.net pýtajú v súvislosti s touto témou a zodpovedali sme ich. Niektoré otázky môžu byť čiastočne zodpovedané vyššie, no pre úplnosť si ich uvedieme ešte raz a po poriadku.

 • Prečo potrebujem do akvária umiestniť vzduchovací kameň?

  Odpoveď: Koncentrácia kyslíka v akváriu musí byť udržiavaná na úrovni, pri ktorej sú rybky schopné cez svoje žiabre dýchať tak, aby nemuseli plávať k hladine. Ak úroveň kyslíka spadne pod kritickú hladinu, rybky sa môžu doslova udusiť!

 • V čom spočíva rozdiel rôzne veľkých vzduchovacích kameňov?

  Odpoveď: Veľké vzduchovacie kamene sú schopné produkovať viac bubliniek a sú určené pre použitie s výkonnými čerpadlami. Malé kamene nie sú kompatibilné s výkonnými čerpadlami a naopak, dlhé a veľké kamene nie sú efektívne, ak ich napojíte na čerpadlá s nízkym výkonom.

 • Kedy použiť vzduchovacie kamene?

  Odpoveď: Vtedy, keď filtre už nie sú schopné viac prevzdušniť vodu v akváriu. Niekedy sú ale kamene použité iba s cieľom zveľadiť nádrž.

 • Prečo sa vzduchovacie kamene kazia?

  Odpoveď: Nič nevydrží fungovať večne, ak bol teda vzduchovací kameň používaný po dlhšiu dobu, začne sa rozpadať, pretože vzduchové bublinky z neho postupne uvoľňujú materiál.

 • Prečo môj vzduchovací kameň produkuje bublinky z jedného miesta namiesto z celej plochy?

  Odpoveď: Toto je bežný problém, ktorý nastáva v prípade, že sa v kameni nahromadí vzduch alebo nečistoty. Riešenie spočíva v namočení kameň na približne hodinu predtým, ako sa napojí na hadičku, čo tomuto problému zabraňuje. Ďalší dôvod je, že vzduchovacie čerpadlo je jednoducho príliš slabé na veľkosť Vášho kameňa.

 • Čo je vzduchovací kameň?

  Odpoveď: Vzduchovací kameň je zariadenie, ktoré je pripojené plastovou hadičkou k čerpadlu, a ktoré je umiestnené v akváriu s cieľom produkovať malé bublinky, ktoré pomáhajú cirkulovať a prevzdušňovať vodu v akváriu.

 • Aký veľký vzduchovací kameň potrebujem pre svoje akvárium?

  Odpoveď: Veľkosť kameňa bude upravovať množstvo bubliniek, ktoré sú uvoľnené do vody. Preto platí, že malé kamene budú produkovať malý tok bubliniek smerom k hladine, no dlhé kamene sú schopné generovať dostatok bubliniek, aby vytvorili efekt „záclony“.

 • Kam sa dáva vzduchovací kameň v akváriu?

  Odpoveď: Vo všeobecnosti sa kamene pripájajú na hadičky, nechajú sa ponorené v akváriu, kde vyvolávajú požadovaný efekt (bublinky). Druhý koniec hadičky je pripojený k vzduchovaciemu čerpadlu, pričom čerpadlo je nutné umiestniť výškovo nad hladinou vodného stĺpca a zároveň mimo nádrže, aby sme predišli nasatiu vody, čo by znefunkčnilo čerpadlo. Ak si kúpite spätné ventily, tie môžu predísť takýmto problémom.

Online predajcovia akváriuvých vzduchovacích kameňov

Nasledujúce odkazy smerujú na stránky, kde si môžete zakúpiť techniku do akvária. Ciele sú v angličtine a otvoria sa v novom okne, prípadne tabe!

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup