Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
 1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
 3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
 5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
 6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
 8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
 9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
 10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa

Ako Chovať a Rozmnožovať Skaláre v Akváriu

Obrázky Skalárov Skalár, zmenšený obrázok 1 Skalár, zmenšený obrázok 2 Skalár, zmenšený obrázok 3 Skalár, zmenšený obrázok 4 Skalár, zmenšený obrázok 5

Brief Description

Na tejto stránke sa venujeme chovu sladkovodných Skalárov a ponúkame množstvo odpovedí na otázky, ktoré boli zozbierané od návštevníkov lokality aqua-fish.net.

Úvod do sveta Skalárov a krátka história

Skaláre (latinsky Pterophyllum scalare) sú populárne tropické sladkovodné akváriové rybky, o ktoré je radosť sa starať, nie sú príliš náročné, a navyše sú považované za jeden z najkrajších druhov tropických rýb, ktoré je možné chovať v domácich podmienkach. Ďalším bonusom je to, že tieto ryby budú reagovať na okolie, pozerať sa mimo svojho akvária, reagovať na rôzne stimuly, akými sú napríklad ruky v akváriu, osoby stojace vedľa ich nádrže, a každý jedinec má vlastnú osobnosť. Skaláre, ako druh, sú jednými z prvých rýb, ktoré boli transportované z Južnej Ameriky do zvyšku sveta, dokonca v Európe boli prvýkrát okolo roku 1820 a prvýkrát sa v zajatí rozmnožili v USA roku 1930. Tieto rybky sú stále vysoko žiadané a taktiež aj ponúkané v takmer každom obchode s akváriovými rybkami, no medzi chovateľmi stále panuje množstvo nezrovnalostí, ignorancie a neochoty učiť sa ohľadom ich chovu, a preto je tu tento článok.

Prostredie

Prirodzeným prostredím pre tieto rybky je oblasť Amazonky v Južnej Amerike, Skaláre je možné nájsť v zarastených častiach riek, kde tieto rybky hľadajú ochranu pred väčšími predátormi. Vyrastajú a žijú vo veľkých skupinách, no to neznamená, že nemôžu byť v akváriu chované samostatne, aj keď je pravda, že ideálny počet Skalárov na jednu nádrž je 6 až 7 jedincov, kedy je agresivita jedincov nízka, no nie všetci akvaristi disponujú nádržou, ktorá dokáže poňať približne 400 litrov, a preto je chov dvoch, prípadne troch jedincov v spoločenskom alebo dedikovanom akváriu akceptovateľný, no potom je potrebné viac dbať na rozmiestnenie dekorácií a rastlín, aby sa ryby nemali stále na očiach a nevznikali šarvátky. Amazonka je známa tým, že je domovom veľkého množstva vegetácie, ktorú tieto rybky využívajú predovšetkým na schovávanie, a preto je rozumné v nádrži so Skalármi pestovať rastliny akými sú napríklad Alternanthera rosaefolia, Echinodorus amazonicus, Echinodorus grandiflorus, Echinodorus schlueteri, Ludwigia helminthorrhiza, Ludwigia inclinata, Vallisneria spiralis, Vallisneria gigantea. Je prirodzené, že Skaláre nesmú byť držané v akváriu s predátormi, ktorí by ich mohli ohroziť na zdraví, prípadne ich zabiť (viac o kompatibilite je popísané nižšie). V prírode totiž platí, že vďaka svojmu plochému telu sa Skaláre dokážu skryť v rastlinnom poraste v prípade, že je v okolí predátor, ktorý ich ohrozuje.

Zriadenie nádrže a starostlivosť

Základ: Ideálne pH pre tieto rybky sa pohybuje medzi 6,0 a 7,0, teplota by mala byť približne 25°C a celková tvrdosť by mala byť v rozmedzí 4 až 12°dGH. Nielenže sú to ideálne parametre, mali by byť čo naj-konštantnejšie – pH sa nesmie meniť rýchlo, zmeny v celkovej tvrdosti vody by nemali presiahnuť 1°dGH za 7 dní, a vysoké teploty môžu spôsobiť predčasnú smrť.

Skalár

Skalár, obrázok 2

Ako je to už načrtnuté vyššie, Skaláre vyžadujú veľkú nádrž, ak možno aspoň 40 litrov na jedinca, čo je pochopiteľné, keďže tento druh dosahuje relatívne veľkých rozmerov, a to nielen v dĺžke, ale aj vo výške, čo zase podmieňuje, že akvárium musí byť vždy vysoké aspoň 40 cm. Nie je odporúčané chovať Skaláre, ak im nedokážete poskytnúť spomenutý priestor, pretože v opačnom prípade môžu byť dospelé samce voči sebe príliš agresívne predovšetkým vtedy, ak sa v akváriu nachádza samička. Navyše tieto rybky budú plávať aj vertikálne a ich plutvy by zdegenerovali v tom prípade, ak by bola výška akvária nepostačujúca (menej ako 40 centimetrov). Dokonca sú známe prípady, kedy Skaláre prestali rásť, ak boli chované v malých akváriách. Z toho vyplýva, že minimálna výška pre nádrž s týmito rybkami by mala byť 50 centimetrov a to z dôvodu, že nejaký priestor potrebujete pre substrát a medzi hladinou a vrchnou hranou akvária musí byť nejaká medzera kvôli krytu a osvetleniu. Nakoniec teda dostanete z akvária vysokého 50 cm približne 40 cm pre vertikálny pohyb, majte to, prosím, na pamäti, keď zriaďujete nádrž pre tieto rybky. Ak by ste sa chceli vyhnúť použitiu krytu, tak takúto myšlienku radšej zavrhnite, pretože Skaláre sú schopné vyskočiť z akvária, aj keď to nerobia často. Taktiež majte na zreteli to, že Skaláre môžu byť voči sebe veľmi teritoriálne a vychádzajú spolu oveľa lepšie, ak sú chované vo väčšej skupine, a nie iba o povedzme troch jedincoch.

Taktiež tu už bolo spomenuté aj to, že rastliny sú nutnosťou, ak chcete, aby boli vaše Skaláre šťastné. Nielen že zvyšujú kvalitu vody a okysličujú ju, rastliny slúžia ako miesto, kde tento druh kladie vajíčka – a to hlavne na rastliny s dlhými a plochými listami. Rastliny taktiež rozkladajú rôzny odpad vo forme exkrementov, potláčajú rast rias, a rastliny sú ideálnym miestom pre schovávanie sa čerstvo rozplávaných rýb. Bez možnosti na schovanie sú čerstvo rozplávané rybky ľahkým cieľom pre ostatné ryby v akváriu. Aj preto je vhodné do takéhoto akvária umiestniť rastliny Echinodorus.

Aj napriek tomu, že odporúčame aspoň 40 litrov pre jedného jedinca chovaného v spoločenskom akváriu, nádrže, kde Skaláre rozmnožujete musia byť väčšie, a to z toho dôvodu, že čerstvo rozplávané rybky budú produkovať exkrementy, pribudne neskonzumovaného jedla a filtrácia zvyčajne nie je tak efektívna, keďže filtračný systém pre nádrž na rozmnožovanie by mal byť špongiový filter. Hoci špongiové filtre majú schopnosť byť efektívne, externé kanistrové, alebo závesné poskytujú výhody, ktoré špongiové nemajú možnosť dosiahnuť.

Krátke zosumarizovanie: Nádrž pre Skaláre by nemala mať nemej ako 100 litrov, skupinka o šiestich jedincoch vyžaduje približne 400 litrové akvárium.

Jedlo a kŕmenie

Tento druh obľubuje vločky oveľa viac ako granulované jedlo alebo pelety, no dbajte na to, aby strava vašich Skalárov bola rôznorodá, a preto im ponúknite na výber z viacerých druhov jedál vrátane mrazených lariev, červov, alebo hmyzu (ak je to možné, preferujte podávanie živej potravy, ale iba z overených zdrojov, ktoré poskytujú zdravú živú potravu, ktorá nebude prenášať choroby a mrazenú rozmrazte pred tým, ako ju rybkám podáte). Žiabronôžky, larvy komárov, alebo Dafnie sú týmito cichlidami obľúbené rovnako ako novonarodené Gupky, Mečúne, alebo Molinézie – novonarodené jedince týchto druhov budú zjedené, ak ich necháte spolu so Skalármi. Ako občasnú zmenu im ponúknite sušenú stravu, no nerobte z nej primárne jedlo vašich rýb, pretože takáto strava obsahuje menej proteínov a iných dôležitých látok v porovnaní so živou, alebo mrazenou potravou. Je totiž všeobecne známe, že vysušené jedlo obsahuje menej proteínov ako surové alebo zmrazené červy a larvy, a predovšetkým preto je nutné, aby hlavne mladé jedince dostávali správnu stravu s vysokým obsahom proteínov. Potrava s vysokým obsahom proteínov taktiež prospieva rybkám, ktoré chceme spáriť, pretože takáto potrava pôsobí pozitívne na produkciu vajíčok (pamätajte, že počet vajíčok a frekvencia rozmnožovania taktiež závisia na teplote, viac o rozmnožovaní nájdete nižšie).

Skaláre nie sú extrémnymi jedákmi a obvykle skonzumujú iba trochu ponúknutého jedla, a preto je v poriadku, ak sú kŕmené jedenkrát, prípadne dvakrát denne. Keďže nepatria k najmenším rybkám, ich žalúdky sú schopné uskladniť dostatok jedla – Dospelé jedince môžu prežiť bez jedla aj 2 týždne, no pre istotu to neskúšajte! Rybky tým budú trpieť a nie je odporúčané nechávať ich bez jedla viac ako týždeň. Mladé jedince by mali byť kŕmené dvakrát, alebo trikrát denne a je samozrejmosťou, že mladé rybky nesmú byť vystavené hladovaniu, keďže to môže spôsobiť problémy ohľadom ich rastu a zdravia, a hladovanie má všeobecne negatívny vplyv na vývoj jedinca.

Množstvo, ktoré dokáže rybka zjesť do štyroch alebo piatich minút udrží Skaláre plné celý deň.

Video – Skaláre kŕmené mrazenými larvami pakomárov

Stiahnite si naše video, na ktorom sú zachytené Skaláre pri pojedaní čiernych lariev pakomárov: sťahujte kliknutím sem (približne 55 MB).

Obrázok Skalára, číslo 1 Obrázok Skalára, číslo 2 Obrázok Skalára, číslo 3 Obrázok Skalára, číslo 4 Obrázok Skalára, číslo 5 Obrázok Skalára, číslo 6

Vhodné druhy do akvária so Skalármi

Skaláre sú považované za vhodných spoločníkov pre rôzne Tetry, niektoré z najvhodnejších sú vymenované nižšie. Avšak pri menších tetrách je riziko, že budú zjedené, ak pri nich nebudete vychovávať skaláre odmalička. Takže sľúbený zoznam:

 • Tetra čierna - Gymnocorymbus ternetzi
 • Tetra medená - Hasemania nana
 • Tetra modrá - Boehlkea fredcochui
 • Tetra červenooká - Arnoldichthys spilopterus
 • Tetra skákavá - Copella arnoldi
 • Tetra lesklá - Aphyocharax alburnus
 • Tetra červenohlavá - Petitella georgiae
 • Tetra vláknoplutvá - Prionobrama filigera
 • Tetra Rathbunova - Aphyocharax rathbuni

No existujú aj iné druhy, ktoré budú so Skalármi dobre vychádzať, je len na vás, ktorú rybku z nižšie spomenutých zvážite ako potenciálneho obyvateľa do vášho akvária:

 • Pancierniček škvrnitý - Corydoras paleatus
 • Pancierniček drobný - Corydoras nanus
 • Pancierniček panda - Corydoras panda
 • Pancierniček krásny - Corydoras Elegans, a iné Pancierničky
 • Terčovec
 • Prísavník modrý - Ancistrus temminckii
 • Prísavnik chameleon - Dekeyseria brachyura
 • Prísavník leopardí - Ancistrus triradiatus
 • Prísavník škvrnitý - Ancistrus cirrhosus

Gupky a Tetry neónové by mali byť vynechané zo zoznamu vhodných spoluobyvateľov, pretože Skaláre by na tieto druhy mohli útočiť. Jedná sa totiž o to, že Tetry neónové sú v prírode prirodzenou potravou Skalárov, a Gupky sú notorickými obhrýzačmi plutiev, a to nebude žiaden Skalár tolerovať, pričom malú Gupku môže doslova prehltnúť na dva pokusy. Vo všeobecnosti platí, že akákoľvek mierumilovná rybka, ktorá pochádza z Južnej Ameriky môže byť so Skalármi chovaná za predpokladu, že sa im nevojde do pusy.

Ak ste sa ocitli v situácii, že do akvária pridávate Skalára tak, že už jedného chováte, vypusťte nového až potom, čo ste vypli svetlá nad nádržou a jednoznačne to urobte až potom, čo budú všetky rybky v akváriu nakŕmené.

Rozmnožovanie

Skaláre zvyčajne pohlavne dospievajú vo veku 10 až 12 mesiacov, to je doba, kedy samičky kladú vajíčka po prvýkrát. Od tohto momentu sú schopné naklásť vajíčka raz mesačne, no toto tvrdenie musí byť brané s rezervou, keďže sa z času na čas stáva, že potrebujú prestávku po dlhšej dobe, kedy sa každomesačne množia. Zvyčajne sa rozmnožujú počas troch až štyroch mesiacov a potom si doprajú oddych. Ako to už u takýchto rýb býva, samička je schopná naklásť vajíčka aj bez toho, aby bol v nádrži prítomný samček, týmto sa zbavujú vajíčok, čo by ináč vyvolalo blokáciu orgánov. Z dôvodu, že určovanie pohlavia u Skalárov je podľa fyzických znakov nemožné, páry sa vytvoria prirodzenou cestou. Je ale nutné pripomenúť, že samičky bývajú obvykle menšie ako samčekovia.

Faktory, ktoré urýchľujú množenie:

 • Vašim Skalárom by ste mali ponúknuť mrazené larvy, malý hmyz (muchy), a červy. Starší chovatelia odporúčajú aj poriadne, aj zvnútra, premyté a nakrájané dážďovky.
 • Zvýšte teplotu na 28°C až 29°C
 • V akváriu na množenie pestujte rastliny s dlhými a plochými listami
 • Obmedzte prúdenie vody na minimum
 • Oddeľte pár, ktorý sa bude rozmnožovať od ostatných rýb

V prípade, že sa rybky chystajú na proces rozmnožovania, na spodnej časti bruška sa im vytvorí takzvaná genitálna bradavica, čo je orgán na ukladanie a oplodňovanie vajíčok. Miesto, kde rybky vajíčka nakladú je kontinuálne čistené už dva až tri dni predtým, ako k samotnému aktu dôjde. A v momente, kedy sa rozmnožovanie fyzicky začne, začne samička klásť vajíčka na rovný povrch, zväčša sa jedná o rastlinu, no občas to môže byť aj kameň, či dokonca filter a samček takto nakladené vajíčka začne oplodňovať. Všetky vajíčka, ktoré nemali to šťastie a neboli oplodnené, sa sfarbia do biela a rodičia ich zvyknú zjesť. Je ale taktiež možné, že rodičia skonzumujú všetky vajíčka, čo sa stáva hlavne mladým párom, ktoré sa pária po prvýkrát. Je to normálne a pár by to mal prestať robiť po pár ďalších pokusoch. No ak toto správanie pretrvá, je na mieste, aby ste preverili, či nie sú rybky zbytočne vystavované stresu, alebo či majú dostatok potravy.

Mladé rybky by sa mali rozplávať do troch až piatich dní a nie je nutné, aby ste ich kŕmili, keďže zo začiatku budú konzumovať žĺtko, s ktorým sa narodia. Obvykle sa jedná o obdobie do piatich dní, kedy je žĺtko úplne skonzumované a následne je nutné podávať vašim čerstvo rozlplávaným Skalárom žiabronôžky (Artemia salina), Dafnie, alebo mikročervy. Tak mladé rybky musia byť kŕmené aspoň štyrikrát denne do doby, kedy dosiahnu vek troch až štyroch týždňov. Akonáhle dosiahnu dĺžku 3 centimetre, začnite im podávať novonarodené Gupky, samozrejme iba v prípade, že Gupky chováte ako kŕmne rybky. Kupovanie takýchto rýb je ale riskantné, pretože si s nimi z akvaristiky obvykle donesiete aj parazity, ktoré môžu ohroziť zdravie a život vašich Skalárov! Majte na pamäti, že strava novonarodených rýb musí byť obmieňaná!

Skaláre pri kladení vajíčok, 1 Skaláre pri kladení vajíčok, 2

Choroby

Choroby, ktorými Skaláre najčastejšie trpia sú tieto:

 • Vypúlené oči – symptómy sú: vypúlené a zakalené oči, krvavé fľaky, tumory, čierne fľaky, strata plutiev. Príčinou je nedostatočne vyčistené akvárium od exkrementov, parazity, bakteriálne infekcie. Niekedy majú rybky aj povlak na očiach.
 • Krupička – je spôsobená parazitmi a prejavuje sa bielymi bodkami na tele ryby. Príčina tejto choroby ale spočíva v nesprávnej starostlivosti o akvárium, vysokej hladine amoniaku, stresu, neadekvátnej aklimatizácii, novým rybkám, ktoré neboli v karanténnej nádrži a ktoré sú nakazené krupičkou.
 • Hladovanie – ryby strácajú apetít.

Okrem toho ponúkame článok venovaný najčastejším chorobám akváriových rýb a keďže nemá zmysel prepisovať všetko ešte raz, tu je odkaz: choroby akváriových rýb (cieľ odkazu je v angličtine!).

Pri liečení chorôb však nezabúdajte, že liek nemôžete len tak naliať do akvária. Väčšina liekov vyzabíja všetky, aj to aj tie prospešné, baktérie a úplne tým narušíte biologickú rovnováhu v nádrži, čím sa zvýši hladina toxických látok vo vode a chorej rybe tým iba viac ublížite, no zároveň ohrozíte aj život všetkého ostatného v akváriu. Preto sa pri liečení používa karanténne akvárium, ktoré by malo mať všetko to, čo aj hlavné akvárium (okrem živých rastlín), akurát s minimom dekorácií. Po liečení treba všetko v akváriu, aj samotné akvárium poriadne vymyť a zbaviť zvyškov liekov, aj prípadných zárodkov chorôb.

Telo a variácie

Existuje viacero typov Skalárov, tu je zoznam:

 • Zlatý – svetlo žltá farba tela, celkovo sa jedná o jemný odtieň žltej.
 • Strieborný – strieborné telo a čierne vertikálne fľaky, ktoré môžu byť svetlejšie, či tmavšie, v celku, či porušené.
 • Koi – bielo-červený s čiernymi bodkami alebo zlatými fľakmi. Mladé jedince môžu mať červené škvrny pod okom. (farbou pripomína koi kapra)
 • Dymové – odtieň striebornej na jednej polovici a tmavo sivá alebo ebenová na druhej polovici tela.
 • Perlovo zlatý – lesklý odtieň zlatej.
 • Čierny – skalár je celý ebenovo-čiernej farby.
 • Čierna stuha – ryba je zväčša čierna či sivá so širokými pruhmi, ktoré môžu byť od svetlejšej po tmavšiu farbu.
 • Zebra – čierne telo s bielymi pruhmi.
 • Mramorovaný – mramorové pruhy striebornej a čiernej farby na ich telách, čierne fľaky na plutvách a niektoré majú aj zlaté škvrnky na ich hlavách.
 • Hanbiaci sa – sú bielej až svetložltej farby a mladé jedince majú červený fľak pod okom a vyzerajú, ako keby sa hanbili.
 • Modro sa hanbiaci – sivá farba, vonkajšie pruhy sú čierne. Mladé jedince môžu mať červené fľaky pod okom. Zvláštne na týchto rybách je, že sa ich farba môže meniť na svetlejšiu, či čiernu farbu podľa nálady (väčšinou ryby blednú, ak sa boja).
 • Vejárovité – majú dlhé plutvy a môžu byť vo viacerých farebných variantoch.

Doplnkové informácie o Skalároch

Táto časť článku je sumárom, ktorý zhrňuje všetky informácie, ktoré by mali chovatelia vedieť:

Dĺžka života Skalára závisí na podmienkach v nádrži, no väčšina Skalárov je schopná žiť aj 8 až 9 rokov. Rybky, o ktoré sa majitelia starajú nedostatočne, môžu ale žiť menej ako štyri roky.

Rýchlosť rastu závisí na strave, aj keď väčšina Skalárov môže rásť približne 0,5 až 1 centimeter za mesiac, až pokým nedosiahnu vek šesť až osem mesiacov, kedy sa rýchlosť ich rastu spomaľuje.

Dospelé rybky môžu dosiahnuť 12 až 15 centimetrov v dĺžke, samčekovia zvyknú byť trošku väčší ako samičky. Veľkosť, kedy sa ich rast takmer zastaví, dosahujú vo veku 12 až 18 mesiacov.

Keďže Skaláre neprodukujú veľké množstvá exkrementov, neznečisťujú príliš svoje prostredie a tak ich nádrž nevyžaduje enormné úsilie na údržbu. No ak tieto rybky chováte v spoločenskej nádrži s rybkami, ktoré dokážu vyprodukovať nadmerné množstvá odpadu (Gupky, Mečúne, Molinézie), dbajte na údržbu. Taktiež testujte pH, hladinu amoniaku, nitrátov, nitritov a veľký dôraz klaďte na uhličitanovú tvrdosť – toto všetko je odporúčané vykonať raz týždenne. Čistenie akvária môže spočívať v jednoduchom odsávaní vody pomocou hadice z dna nádrže, a pridávaní vody bez chlóru ihneď po odsatí časti vody z celkového objemu akvária.

Je zrejme ešte raz vhodné zdôrazniť nutnosť chovania Skalárov vo veľkých nádržiach, tu prikladáme aj tabuľku:

Litre 50 100 150 200 250 300 350 400
Počet Skalárov 1 2 3-4 4-5 4-6 4-7 5-8 6

Výška akvária musí byť viac ako 40 centimetrov, ideálne medzi 50 až 70 centimetrami. V akváriu pestujte rastliny, pokúste sa chovať viac samičiek ako samčekov, pretože samčekovia dokážu byť krutí v prípade, že bojujú o samičky. Ideálny pomer je 1:2 (samčekovia:samičky).

Obrázky

Vďaka patrí autorke - Lorna Marie Kemble. A taktiež Tamri Shavi!

Skaláre

Skaláre - Obrázok 4 Skaláre - Obrázok 5

Doplnkové otázky a odpovede

16 Marca 2011 sme pridali túto sekciu z príbuzných stránok lokality aqua-fish.net. Niektoré z dole uvedených otázok môžu byť čiastočne zodpovedané vyššie, no pre úplnosť si radšej všetky najčastejšie kladené otázky takto zhrňme.

 • Čo mám robiť, ak vajíčka Skalárov zbledli?

  Odpoveď: Ak sú vajíčka biele, potom nie je možné urobiť nič. Buď zbledli z dôvodu, že neboli oplodnené, alebo sa na nich vytvorila pleseň. Ak znížite prúdenie vody, pomôže to samčekovi v procese oplodňovania. Metylénová modrá zas znepríjemní život plesňovým organizmom, no zas by ste to s týmto prípravkom nemali preháňať.

 • Prečo moje Skaláre blednú a majú akoby diery na povrchu kože?

  Odpoveď: Blednutie farieb v kombinácii s dierami znie ako plesňová infekcia. Okamžite presuňte postihnuté rybky do karanténnej nádrže z dôvodu, že pleseň sa môže ľahko prenášať na iné rybky. V karanténnom akváriu následne začnite liečbu prípravkami, ktoré sú dostupné v každej predajni s akvaristickými potrebami.

 • Aké pH Skaláre preferujú?

  Odpoveď: Medzi 6 a 7. Ak chceme byť presní, potom podľa tohto zdroja: Profile - Skalár amazonský je to medzi 5,3 až 7,6.

 • Aké veľké sú Skaláre, keď sú schopné rozmnožiť sa?

  Odpoveď: Skaláre sú obvyklé prvýkrát sa množiť vo veku 10 až 12 mesiacov, veľkosťou môžu byť teda rozdielne, no zvyčajne v tomto veku merajú aspoň 7-8 centimetrov.

Predaj Skalárov

Ak ste úspešne rozmnožili Skaláre, potom viete, že obvykle sa počet novonarodených jedincov pohybuje v rozmedzí 10 až 100, no najúspešnejšie páry dokážu vyprodukovať až medzi 1000 a 1500 vajíčkami (je to ale ojedinelé). Je teda nemožné odchovať všetky rybky, a preto by ste už pred plánovaným rozmnožovaním tohto druhu myslieť na predaj alebo darovanie. Ideálna veľkosť na predaj je 2-3 centimetre, úmrtnosť takto veľkých rýb dosahuje menej ako 5 percent. Úmrtnosť znížite aj podávaním kvalitnej potravy mladým rybkám, medzi takéto patrí žiabronôžka (Artemia salina). Nezabudnite, že kupujúci musí byť oboznámený s tým, že Skaláre neostanú veľké len 2-3 centimetre po celý život!

Dospelé jedince môžu byť predané aj za 20-30 eur, mladé jedince sú obvykle cenené menej, a to iba do jedného eura za kus. To ale závisí aj od dostupnosti v obchodoch. Potenciálny kupec by mal vidieť aj rodičov, aby mal jasné, ako asi budú kupované rybky vyzerať v dospelosti.

Obrázok

Obrázok Skalára

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup