Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
 1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
 3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
 5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
 6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
 7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
 8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
 9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
 10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa
Akara modrá - Aequidens pulcher

Akara modrá - Aequidens pulcher

Vedecký názov: Aequidens pulcher

Hovorový názov: Akara modrá

Čeľaď (familia): Cichlidae

Obvyklá veľkosť v akváriu: 16 - 20 cm (6.3 - 7.87 palcov)

014

Odporúčané rozmedzie pH pre tento druh: 6.5 - 8

Odporúčaná tvrdosť vody (dGH): 4 - 25°N (71.43 - 446.43ppm)

0°C 32°F30°C 86°F

Odporúčaná teplota: 18 - 23 °C (64.4 - 73.4°F)

Spôsob rozmnožovania tejto rybky: Vytieranie

Odkiaľ pochádza tento druh: Stredná Amerika

Znášanlivosť v rámci druhu: znášanlivá

Znášanlivosť voči iným druhom: agresívna - teritoriálna

Zvyčajné miesto v nádrži: Stredné vrstvy akvária

Aequidens pulcher (GILL, 1858)

Systematika

classis (trieda): Actinopterygii lúčoplutvové ryby;

ordo (rad): Perciformes ostriežotvaré ryby;

familia (čeľaď): Cichlidae cichlidy, cichlidovité ryby

Subfamilia (podčeľaď): Cichlasomatinae

genus (rod): Aequidens

species (druh): pulcher (GILL, 1858)

Synonymum

Cychlasoma pulchrum GILL, 1858 pôvodný popis

Aequidens pulcher (GILL, 1858) preradenie do iného rodu. Pomenovanie je platné v súčasnom čase a priestore.

Acara vittata (nie popis od HECKEL, 1840) nesprávna identifikácia

Aequidens latifrons (Nie popis od STEINDACHNER, 1878) nesprávna identifikácia

Aequidens pulchrus (GILL, 1858) pravopisná chyba

Morfologický popis

Morfologická stavba tela je veľmi podobná na species systematicky zaradených do genus Geophagus, ale ako hlavný rozlišovací znak medzi obidvoma rodmi je počet tvrdých lúčov nachádzajúcich sa v pinna analis a pri rode Geophagus chýbajúcimi výbežkami na prvom branchiálnom (žiabrovom) výbežku.

pinnae pares a pinnae impares:

pinnae impares:

pinna analis: vzorec A III

Meristické údaje

veľkosť: TL = 160 mm. Z hľadiska chovu v starostlivosti človeka je zaradený medzi veľké druhy rýb.

Sfarbenie

Živé odchytené vzorky vykazovali základné sfarbenie tela olivovo zelenej farby. Na boboch tela sa nachádza kresba ôsmych priečne uložených tmavých pásov a s veľkým počtom svetlo-modro-zeĺených bodiek, ktoré sa okrem tela nachádzajú aj na hlave. Samček je v dobe prípravy na reprodukčný proces, počas neho ak aj v priebehu ošetrovania potomstva vo vyfarbení viac výraznejší ako samička.

Sexuálny dimorfizmus

Primárny sexuálny dimorfizmus

Spočíva v tvare a veľkosti urogenitálnej papily (kladielka), kedy:

 • samček má urogenitálnu papilu, kratšiu, tenkú a smerom ku koncu kónického tvaru;
 • samička má urogenitálnu papilu dlhú, širokú a kužeľovitého tvaru, kedy je základňa kužeľu širšia, ako je jej koniec.

Sekundárny sexuálny dimorfizmus

Spočíva

 • vo vyfarbení – pozri časť vyfarbenie;
 • v tvare ventrálnej dutiny, ktorá je pri ♀ laterálne vypuklá ako aj v dorzo-ventrálnom smere, ♂ uvedenú časť nemá ventrálne vypuklú a spodná hrana ventrálnej dutiny je rovná.

Ekológia

Druh sa vyskytuje vo vnútrozemskom sladkovodnom a brakickom vodnom prostredí geografickej tropickej oblasti Strednej a Južnej Ameriky, kde sa vyskytuje v tropickom prostredí biogeocenóz ekosystémov povodia riek štátov Brazília – štát Trinidad a štátu Venezuela. Vo svojich ekologických nikách žije bentopelagickým spôsobom života, t.j. vyskytuje sa v blízkosti povrchu vody, v stredných vrstvách ako aj v blízkosti dna a na všetkých tých miestach výskytu prijíma potravu. Vodné prostredie je tvorené jednak kalným typom vôd ako aj veľmi čistými a tečúcimi vodami. Potrava je v biotopoch tvorená červami ako aj kôrovcami a vodným hmyzom. Tiež bol používaný aj na požieranie lariev komárov.

Etológia

Species vytvára pevné páry a preto aj v akváriu sa chová v pároch, ktorý sa sám vybral z vhodného stáda mláďat. Vnútrodruhová agresivita sa prejavuje iba v dobe trenia a najmä, čo je najčastejší prípad, keď sú chované v malom akváriu, v ktorom nie je vytvorený dostatočný počet úkrytov. Medzidruhová agresivita sa prejavuje iba pri už uvedenom chove v malom akváriu a pri nevhodne vytvorených chovných podmienkách. Rytie v dne akvária, ktoré sa tradične traduje, je spôsobené jednak nedostatkom vhodnej potravy a jednak s nedostatku znalosti etológie pri ošetrovaní mláďat, ktoré ak majú vytvorené vhodné podmienky je veľmi malé ba takmer nulové.

Spoločná osádka

Druh je možné chovať zo všetkými druhmi rýb, ktoré majú približne rovnakú veľkosť a nároky na životné prostredie a potravu, ale iba pri predpoklade dostatočne veľkého akvária. V opačnom prípade je to vo všeobecnosti najčastejšia chyba pri chove cichlíd (a nielen ich).

Akvárium

Na chov si druh vyžaduje akvárium veľké až veľmi veľké o min. dĺžke 100 cm, pričom platí pravidlo, že čím je akvárium priestrannejšie, tým je lepšie.

Dno

Stredozrnné, usporiadané svahovito alebo terasovitým spôsobom s dostatočným množstvom úkrytov, plochých kameňov a skaliek., ktoré musia byť zabezpečené proti ich zrúteniu.

Osvetlenie

Stredné, s miestami polotieňa.

Rastliny

Dobre zakorenené širokolistové bahenné a vodné rastliny, ktoré sa bežne pestujú v akváriách v starostlivosti človeka. Osadenie volíme riedke a smerom k bočným ako aj k zadnej partii akvária polohusté. V blízkosti jaskynky, najme v okolí jej „vchodu“ nedoručujem sadiť rastliny – sú prakticky vždy vykorenené aj keď to nemusí byť pravidlom.

Kvalita vodného prostredia

Voda musí byť číra, čistá, zbavená nálevníkov. Je potrebná pravidelná výmena vodného prostredia v množstve 1/3 až ½, v priamej závislosti od druhu a množstva podávanej potravy, množstva a druhu chovaných rýb ako aj od veľkosti akvária a intenzity filtrácie, pretože inak je druh náchylný na ochorenie.

Chemické a fyzikálne hodnoty vodného prostredia

 • hodnota pH: v rozmedzí ± 7
 • dGH: v rozmedzí od 8 do 12
 • teplota: chov : ± 21 °C, odchov: ± 25 °C.

Potravný faktor a spôsob podávania potravy

Druh prijíma všetky druhy živej potravy, ktoré sa podávajú väčším druhom cichlíd, ako sú červy, larvy vodného a suchozemského hmyzu, nepohrdne ani slimákmi atď. z náhradnej potravy je to chudé odblanené hovädzie alebo teľacie mäso nakrájané na potrebnú veľkosť, rybie filé atď. Z priemyselne vyrábaných druhov potráv tie, ktoré sú určené pre cichlidy, ale nikdy sa nesmie stať ako hlavným, pretože to je najčastejšia chyba pri chove a neskôr aj odchove nie len týchto ale vo všeobecnosti aj všetkých druhov rýb. Nikdy, a ani v prírode nie je možné zaistiť vyváženú stravu a preto tento druh potravy podávame iba ako doplnkovú v prípade nemožnosti zaistenia vhodnej prirodzenej, tzv. „živej“ potravy. Nenechajte sa presvedčovať „odborníkmi“, ktorí sú v prvom rade „predajcami“.

Príprava na trenie

Druh sa v akváriách bežne rozmnožuje bez problémov a mnohí chovatelia ho využívajú vzhľadom k jeho veľkej plodnosti ako aj početnosti potomstva na odchov mláďat, ktoré budú určené na skrmovanie pre iné druhy rýb.

Je to litofylný druh, ktorý svoje vajíčka kladie na dopredu očistený plochý litofylný substrát (kameň), ktorý je voľne umiestnený na dne akvária, ako aj na dno jaskynky.

Vývoj a rast mláďat

O vajíčka a neskôr aj o potomstvo sa starajú obaja rodičia veľmi starostlivo a vo vhodne veľkom akváriu dokonca až do doby nového trenia a vo veľmi veľkom a vhodne upravenom akváriu, je možné odchovať spolu aj niekoľko generácii.

Poznámky

Upozornenie: všetky predmety, včítane piesku, ktoré sú vkladané do vnútorného interiéru akvária nemôžu mať ostré hrany, aby sa predišlo primárnemu poraneniu a sekundárnemu ochoreniu na zaplesnenie rany.

Druh bol v akváriových chovoch často zamieňaný za species Aequidens latifrons STEINDACHNER, 1878 a vo všeobecnosti sa dodnes presne nevie, ktorý druh bol vlastne chovaný ako prvý v starostlivosti človeka. V letných mesiacoch je možné uskutočniť úspešný chov ako aj odchov tiež v záhradnom rybníku alebo jazierku.

Ján Iskra

Nitra

© Kopírovanie

Všetky práva vyhradené

Naturaecom Ján ISKRA

Apríl 2006 Nitra

Slovenská republika

Vieš, že?

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup