Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
  1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
  3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
  5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
  6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
  8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
  9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
  10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa
Papuľovec hlavatý - Cyrtocara moorii

Papuľovec hlavatý - Cyrtocara moorii

Vedecký názov: Cyrtocara moorii

Hovorový názov: Papuľovec hlavatý

Čeľaď (familia): Cichlidae

Obvyklá veľkosť v akváriu: 17 - 20 cm (6.69 - 7.87 palcov)

014

Odporúčané rozmedzie pH pre tento druh: 7.2 - 8.8

Odporúčaná tvrdosť vody (dGH): 10 - 18°N (178.57 - 321.43ppm)

0°C 32°F30°C 86°F

Odporúčaná teplota: 24 - 26 °C (75.2 - 78.8°F)

Spôsob rozmnožovania tejto rybky: Vytieranie

Odkiaľ pochádza tento druh: Afrika

Znášanlivosť v rámci druhu: znášanlivá

Znášanlivosť voči iným druhom: agresívna k menším

Zvyčajné miesto v nádrži: Stredné vrstvy akvária

Cyrtocara moorii BOULENGER, 1902Systematika:classis (trieda): Actinopterygii lúčoplutvové rybyordo (rad): Perciformes ostriežotvaré rybyfamilia (čeľaď): Cichlidae cichlidy, cichlidovitéSubfamilia (podčeľaď) Pseudocrenilabrinaegenus (rod): Cyrtocara species (druh): moorii BOULENGER, 1902Prvý popis: Prvý popis tohto species bol vykonaný v roku 1902 Boulengerom.Synonymum:Cyrtocara moorii BOULENGER, 1902 pôvodný popis Pomenovanie je platné v súčasnom čase a priestore.Haplochromis moorii (BOULENGER, 1902) preradenie do iného rodu; synonymumCyrtocara moorei BOULENGER, 1902 pravopisná chyba ; synonymumCyrtocara moori BOULENGER, 1902 pravopisná chyba; synonymum Haplochromis moori (BOULENGER, 1902) pravopisná chyba; synonymumČítaj ako ...Cyrtocara = cyrtokara; moorii = moorii; Actinopterigii = Aktynopterigii; Cichlidae = cichlidé; Pseudocrenilabrinae = pesudokrenylabriné;caudalis = kaudalisMorfologický popis:Na temeni hlavy sa nachádza tukový vankúš (hrb), ktorého veľkosť sa s pribúdajúcim vekom zväčšuje.Meristické údaje:Veľkosť: druh dorastá do veľkosti TL = 20,0 cm (vzorka, samec).V akváriových podmienkach ♂ môže dosiahnuť veľkosti od 200,0 do 280,0 a viac mm, pričom ♀ je menšia, a dorastá do veľkosti od 165,0 do 200,0 a viac mm.Sfarbenie:Vzhľadom k veľmi veľkému rozšíreniu existuje niekoľko farebných variant, pričom prevláda modrastá farba. Z ďalších farebných variant je to striebristo modré a fialovo modré sfarbenie tela. V adultnom veku (nedospelé exempláre) majú striebristé sfarbenie a prechod do modrastého sfarbenia nastáva až pri dosiahnutí veľkosti ± 40,0 mm. V tomto veku majú pinna caudalis (chvostová plutva) pomarančovožltej farby, ktoré s pribúdajúcim vekom sa stráca.Sexuálny dimorfizmus:Sekundárne sexuálne znaky:a) vo vyfarbení nie je žiaden pohlavný rozdiel.b) vo veľkosti – pozri meristické údajeEkológia:Druh sa vyskytuje vo vnútrozemskom sladkovodnom prostredí geografickej oblasti svetadiela Afrika, kde sa vyskytuje v tropickom prostredí, , takmer vo všetkých ekosystémoch jazera Malawi, kde je endemitom, t.j. nevyskytuje sa nikde inde na svete. Vo svojich ekologických nikách žije bentopelagickým spôsobom života, t.j. zdržuje sa a potravu prijíma v blízkosti dna, no aj v strede vody ako aj v blízkosti povrchu. Prijímajú bentické ako aj voľne plávajúce organizmy. Vyskytuje sa v hĺbke od 3 metrov do 15 metrov hlavne nad pieskovým dnom, v čom sa odlišuje od ostatných druhov, ktoré sú označované ako cichlidy mbuna. V dobe reprodukcie sa sťahuje do plytšej vody na miesta s pieskovým dnom. Aj keď je jej areál rozšírenia v jazere veľmi veľký, je pomerne vzácna. Niektoré lokality výskytu sú Lumbaulo a Malombe.Červená kniha ohrozených živých organizmov:Druh sa nenachádza v IUCN – Červená kniha ohrozených živočíchov.Etológia:Druh nie je pre človeka nebezpečný. Nie je agresívny a je veľmi plachý. Z toho dôvodu musíme dbať na to, aby sa v blízkosti akvária nevykonávali žiadne prudké pohyby, ako aj pri čistení akvária, či podávaní potravy.C. moorii je polygamný papuľovec (háremový typ rodiny), čo znamená, že najlepšie jeho chov vykonávať vo väčšom množstve v pomere pohlavia 1 ♂ ku 3 až 6 ♀♀. Jedine týmto spôsobom sa vytvorí správne spoločenstvo a pri prirodzenom odchove vo veľkom akváriu sa vytvorí aj škôlka (stádo) mláďat v ktorej budú mláďatá v rôznom vekovom štádiu.Koexistencia s inými druhmi:Species je najlepšie chovať v monotypickom akváriu. Medzidruhová agresivita sa prejavuje jedine v prípade ak sú chované v malom akváriu pri nedostatku miesta ako aj v prípade reprodukcie a ošetrovania mláďat. V tomto prípade sa úplne zmení a agresivita je veľmi vysoká.Akvárium:Druh si pre svoj optimálny vývoj a správny chov vyžaduje veľké až veľmi veľké akvárium s dostatočným priestorom pre pohyb o celkovej dĺžke 150 cm a objeme 500 a viac litrov vody, ideálne je 200 cm dĺžka a o celkovom objeme 750 litrov vody. V prípade ak by sme chceli chovať v jednom akváriu viac dospelých exemplárov (pozri časť Etológia), tak 1000 litrov vodného prostredia. Pri dodržaní všetkých potrebných faktorov jeho chov v akváriu nie je ťažký, ryba je veľmi prispôsobivá. V akváriách sa chová od roku 1968, ale svoj rozmach dosiahla až v posledných rokoch.Dno:Dno sa skladá z jemnozrnného až stredozrnného piesku., čo najlepšie vyhovuje a napodobňuje jej prirodzený biotop – zálivy s blatistým dnom a pieskové priestranstva v blízkosti pobrežia jazera Malawi. Vo všeobecnosti sa označujú tiež aj ako chisawasawa – t.j. ryjúce v pieskovom dne alebo cichlidy zdržujúce sa nad pieskovým dnom. Umiestnenie skaliek, ako je to pri väčšine chovaných cichlíd s tohto jazera nie je potrebné a ak áno, tak ich umiestňujeme v zadnej partii akvária alebo na bokoch v rohoch, pretože jedine takto zamedzíme jeho poraneniu vzhľadom k jeho mimoriadnej plachosti. Toto sa môže prejaviť hlavne v malých a úzkych akváriách, v ktorých sú žiaľ vo väčšine prípadoch chované ( a nielen tieto cichlidy z afrických jazier).Osvetlenie:Normálne, bez prudkých zmien.Rastliny:Osadenie rastlinami nie je nutné, ale môže byť vykonané. Aj napriek skutočnosti, že ryjú v dne akvária, rastlín si nevšímajú a nevyrývajú ich.Kvalita vodného prostredia:Voda musí byť číra, čistá, bez prítomnosti nálevníkov a s čo najnižším obsahom nitrátov a nitritov vo vodnom prostredí. Je veľmi vhodné, ak prebehne 1x do týždňa 25 až 50 % výmena vodného prostredia. Uvedené je priamo závislé od veľkosti akvária, počtu chovaných rýb, druhu a množstva podávanej potravy ako aj od účinnosti filtrovania.Chemické a fyzikálne hodnoty vodného prostredia:Tak ako je uvedené v časti Ekológia. Potravný faktor a spôsob podávania potravy:Vo svojom prirodzenom prostredí je v potrave veľmi prispôsobivý. Z potravného hľadiska ho môžeme klasifikovať ako mikropredátora. Potravu získava rytím v dne. Požiera malé živočíchy a čiastočky vyskytujúce sa v dne ekologickej niky. Túto potravu získava tak, že ryje v dne, čím sa vytvorí mrak čiastočiek s tejto vrstvy dna a tento berie do úst a filtruje. Uvedené je výsledkom pozorovania vo voľnej prírode. Okrem toho vystupuje aj do horných vrstiev vôd aby tam lovil malé živé organizmy. V akváriu v potrave nie je vyberavý, skonzumuje jej veľké množstvo a je veľmi prispôsobivá na rôzne druhy potravy. Aj napriek tejto skutočnosti je však najvhodnejšia prirodzené živá potrava, ktorá je žiaľ v poslednej dobe veľmi zaznávaná a aj to býva často príčinou neúspechu v chove a neskôr aj v reprodukcii týchto ( a nielen týchto) rýb. Z priemyselne vyrábaných krmív sú to všetky vhodné krmivá o vhodnej veľkosti, ktoré sú určené pre cichlidy z afrických priekopových jazier, hlavne s obsahom Spiruliny. V potrave nesmie chýbať rastlinná zložka napr. v podobe sparených listov šalátu alebo špenátu.Príprava na trenie:Reprodukcia je pomerne ťažká a vyžaduje si určité skúsenosti. Jej odchov je jedným z najťažších, čo sa týka malawských cichlíd. Táto obtiažnosť je umocnená jej plachosťou.Pohlavnú dospelosť dosahuje v dlhom časovom intervaly, vo veku 18 až 24 mesiacov (1,5 až 2 roky) a pri dosiahnutí veľkosti 100,0 až 125,0 a viac mm. Uvedené je nutné pri reprodukcii tohto druhu vždy brať do úvahy.Po prvom trení sa trenie uskutočňuje spravidla v rozmedzí 6 až 8 týždňov, po čiastočnej výmene vodného prostredia.Pred samotným trením samec začne imponovať samici a začne hĺbiť jamku na hniezdo pre trenie. Táto činnosť je individuálna a pohybuje sa od niekoľkých hodín až po niekoľko dní. V prípade, ak nemá možnosť vyhĺbiť hniezdo v piesku dna, alebo aj z iných príčin, čistí plochý kameň.Priebeh trenia:Trenie prebieha spravidla v jamke hniezda v dne akvária alebo na tvrdom substráte (plochý kameň), na ktorý ♀ nakladie 2 až 4 vajíčka, ♂ ich oplodní a potom ich ♀ pozbiera do úst a nakladie ďalšie vajíčka, ktorých počet sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 90 kusov, v priamej závislosti od chovných podmienok, veľkosti a veku samičky.Vývoj a rast mláďat:Je to materský typ rodiny, t.j. o potomstva sa stará ♀, je veľmi plachá a vyhľadáva úkryty. Larvy sa v ústnom vaku samičky liahnu asi za 18 až 21 dní a vyvíjajú sa ešte ďalších 7 dní. V prípade, ak sme sa rozhodli pre odchov, v inom akváriu, tak pri odlovení samice musíme postupovať veľmi trpezlivo a opatrne, nerobíme žiadne prudké pohyby, aby sme ju nevyplašili, pretože inak vypľuje všetky vajíčka. Toto je jej charakteristický znak, ktorý vykonáva pri akomkoľvek vyrušení. Najlepšie je jej odlovenie vykonať pri miernom osvetlení akvária a ak bola úspešne odlovená tak spravidla pri prenášaní vajíčka, ich vypľuje do sieťky (prinajmenšom aspoň ich časť), preto táto musí byť pomerne hustá. V takomto prípade postupujeme tak, že samičku vložíme do nového akvária a dáme tam aj vypľuté vajíčka, ktoré v priebehu niekoľkých minú až hodiny (zriedkavo po dlhšom čase) znovu pozbiera a ošetruje zvyčajným spôsobom. V prípade, ak sme sa rozhodli pre umelú liaheň, tak ich po odobratí umiestnime do tohto inkubátora, kde ich pravidelne kontrolujeme a neoplodnené alebo z iných príčin sa nevyvíjajúce vajíčka odstránime.Ako prvú potravu ihneď po rozplávaní je vhodné podávať nauplie cyklopov alebo Artemia salina. Z priemyselne vyrábaných krmív sú to krmivá určené pre práve sa rozplávané mláďatá.Profylaxia, diagnóza a liečenie chorôb:Do vodného prostredia, v ktorom je umiestnená umelá liaheň je vhodné pridať trypaflavín, acryflavín alebo iný vhodný profylakčný prostriedok na zamedzenie rastú a vývoja plesní, čím zamedzíme ich napadnutiu.Poznámky:Upozornenie: všetky predmety, včítane piesku, ktoré sú vkladané do vnútorného interiéru akvária nemôžu mať ostré hrany, aby sa predišlo primárnemu poraneniu a sekundárnemu ochoreniu na zaplesnenie rany.Národohospodársky význam:Žiaden, v akvaristike iba komerčný.Ján IskraNitra© KopírovanieVšetky práva vyhradenéNaturaecom Ján ISKRAApríl 2006 NitraSlovenská republika

Vieš, že?

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup